پیچک ( هیوا مسیح )

شعر و ادب پارسی

عناوین مطالب
- این که سایه نه ،مثل آدمی ایستاده ( هیوا مسیح )
- بی‌صورت با جامه‌ای سپید ( هیوا مسیح )
- کمی جلوتر من آن طرف امروز ( هیوا مسیح )
- از جاده مي پرسم ( هیوا مسیح )
- آنچه به آب هاى جهان ( هیوا مسیح )
- جاي حرف هاي هميشگي ( هیوا مسیح )
- بسمِ باران ناپیدا ( هیوا مسیح )
- صبورا ! از انتظار این همه شب ( هیوا مسیح )
- از آن خورشید های همیشه در کودکی ( هیوا مسیح )
- کمی جلوتر من آن طرف امروز ( هیوا مسیح )
- امشب خوابهایم برای تو ( هیوا مسیح )
- به من نگاه کن ( هیوا مسیح )
- بگو قطار بایستد ( هیوا مسیح )
- دیروز پنجره ام رو به دنیا باز می شد ( هیوا مسیح )
- در روزهای کودکی ام باران می بارد ( هیوا مسیح )
- آسمان سجاده های رو به راه ( هیوا مسیح )
- جاده می پرسم ( هیوا مسیح )
- جایی به من بدهید ( هیوا مسیح )
- روشنایی راه ( هیوا مسیح )
- در ابتدای آن ناگهان ( هیوا مسیح )
- در مهتابی پیشانی ات ( هیوا مسیح )
- کجا می روی ؟ ( هیوا مسیح )
- دوباره در سفرم ، ( هیوا مسیح )
- ما همه از یک قبیله ی بی چتریم ( هیوا مسیح )
- چگونه از تمام زمین گذشتی ( هیوا مسیح )
- نه باران ، نه عشق ، ( هیوا مسیح )
- آینه ی روبروی من از یاد نمی رود ( هیوا مسیح )
- آمدند دوباره ابرها آمدند ( هیوا مسیح )
- گاهی از میان باران و برگ ها ( هیوا مسیح )
صفحه قبل 1 صفحه بعد